Onze klantenservice is elke werkdag bereikbaar tussen 12.00 uur en 21.00 uur op tel. 0575 - 511 860

Algemene voorwaarden HanielOnline.nl
 1. Toepasselijkheid
  De internetwinkel HanielOnline.nl is een bedrijfsonderdeel van de vennootschap onder firma Haniel, gevestigd te Zutphen, ingeschreven in de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland onder nummer 08040807. Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van HanielOnline.nl. Deze voorwaarden zullen op verzoek worden toegezonden.
  Met het plaatsen van een bestelling wordt de toepasselijkheid van deze voorwaarden geaccepteerd.
 2. Overeenkomsten
  Een overeenkomst komst slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door HanielOnline.nl. De acceptatie van de overeenkomst zal uiterlijk binnen 48 uur per e-mail aan de opdrachtgever worden bevestigd. Voor het annuleren van overeenkomsten dient zo spoedig mogelijk contact op te worden genomen met HanielOnline.nl. HanielOnline.nl behoudt zich het recht voor om eventuele kosten in verband met een annulering in rekening te brengen.
 3. Leeftijdsclassificatie
  Een aantal van de producten wordt aangeboden onder vermelding van een leeftijdsclassificatie. Door deze producten te bestellen, verklaart de opdrachtgever dat men tenminste de gestelde leeftijd heeft bereikt.
 4. Betalingen
  De betalingsmethoden die door HanielOnline.nl worden geboden, zijn: iDEAL en contante betaling. Succesvolle betalingen via iDEAL en PayPal zullen direct aan opdrachtgever worden kenbaar gemaakt via e-mail. Contante betalingen voor de webshop worden alleen geaccepteerd in de winkel van Haniel Films & Games aan het stationsplein te Zutphen. Betaling via overboeking wordt alleen in overleg geaccepteerd. Het totaalbedrag, inclusief de overeengekomen extra kosten, dient te worden overgemaakt op rekeningnummer : 651985706 ten name van v.o.f. Haniel, onder vermelding van de naam van de opdrachtgever en het ordernummer (te vinden op de opdrachtbevestiging). Bestellingen zullen worden verwerkt na ontvangst van de betaling.
 5. Verzend- en handelingskosten
  Voor het verwerken en verzenden van bestellingen hanteert HanielOnline.nl de volgende tarieven, die per bestelling eenmalig in rekening worden gebracht;
  - bestellingen tot drie games/dvd’s: € 2,55
  - bestellingen van meer dan € 60,-. geen verzendkosten.
De verzend- en handelingskosten komen geheel te vervallen bij het afhalen van de bestelling in de vestiging van Haniel Films & Games aan het stationsplein te Zutphen. De verzend- en handelingskosten van de bestelling zullen aan de opdrachtgever kenbaar worden gemaakt tijdens het bestelproces.
 1. Leveringen
  Bestellingen zullen worden verwerkt en aangeboden aan een externe vervoerder op de vaste verzenddagen: maandag, woensdag en vrijdag, uitgezonderd feestdagen. Bestellingen
  die op een verzenddag voor 16:00u worden geplaatst worden nog diezelfde verzenddag verwerkt. De vervoerder zal er ten allen tijde naar streven om bestellingen binnen 24 uur te bezorgen.
  Bestellingen onder de 0,5Kg worden in principe verzonden als buspost, bestellingen van meer dan 0,5Kg als pakketpost. HanielOnline.nl confirmeert zich aan de voorwaarden van zijn
  vervoerder. Levering vindt plaats op het moment dat de bestelling door de vervoerder in de brievenbus van de geadresseerde is gedaan, of door/namens de opdrachtgever in ontvangst
  wordt genomen. Indien de opdrachtgever bij het bestellen heeft gekozen voor de optie om de bestelling af te halen in één van de vestigingen van Haniel, dan is deze bestelling op
  de dag van bestelling na 18:00u af te halen.
 2. Productinformatie
  Afbeeldingen en voorraadgegevens wijken mogelijk af van de werkelijkheid. HanielOnline.nl aanvaart hiervoor geen aansprakelijkheid. In geval van het niet uit kunnen leveren van een bestelling door een voorraadverschil zal HanielOnline.nl zo spoedig mogelijk contact opnemen met de opdrachtgever.
 3. Overmacht
  In geval van overmacht behoudt HanielOnline.nl zich het recht voor om bestellingen naar eigen keuze op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijk tussenkomen te ontbinden. In dit geval zal de opdrachtgever hiervan via e-mail op de hoogte worden gesteld en zal de reeds gedane betaling in het kader van de overeenkomst, aan opdrachtgever worden gerestitueerd. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan HanielOnline.nl kan worden toegerekend.
 4. Garantie 
  De opdrachtgever heeft de verplichting om de geleverde producten binnen 8 dagen te controleren op eventuele gebreken en of onvolkomenheden. Indien gebreken worden geconstateerd dient dit binnen deze termijn aan HanielOnline.nl te worden gemeld. Indien een gebrek binnen alle redelijkheid aantoonbaar is gebleken, heeft HanielOnline.nl de keuze om desbetreffend product tegen retournering daarvan te vervangen door eenzelfde, gelijkwaardig product, dan wel de betaling behorende bij de overeenkomst te vergoeden. Eventuele vergoedingen, inclusief de verzendkosten om desbetreffende producten te retourneren, worden uitgekeerd in de vorm van een waardebon, te besteden bij HanielOnline.nl of in één van de winkels van Haniel Films & Games.
 5. Retourneren
  Tenzij punt 8 van deze voorwaarden van toepassing is gebleken, kan een overeenkomst na ontvangst van een bestelling niet zondermeer door de opdrachtgever worden ontbonden. De opdrachtgever heeft het recht om binnen 7 werkdagen na aankoop de bestelling te annuleren, mits het product / de producten in exact dezelfde staat verkeren als op het moment van afleveren, dit ter beoordeling van HanielOnline.nl. HanielOnline.nl behoudt zich in het geval van retourneren van producten het recht voor om administratiekosten van tien euro in rekening te brengen. Eventuele portokosten van een retournering worden niet vergoed.
 6. Persoonlijke gegevens
  Om bestellingen te kunnen plaatsen bij HanielOnline.nl dient de opdrachtgever eenmalig zijn persoonlijke gegevens te verstrekken. Na het verstrekken van de gegevens zal de opdrachtgever door middel van een gebruikersnaam en een wachtwoord worden geïdentificeerd. HanielOnline.nl geeft de garantie af dat de persoonlijke gegevens niet ongevraagd zullen worden verstrekt aan derden, en zal alles in het werk stellen om de persoonlijke gegevens te beschermen.
 7. Rechten
  Op alle overeenkomsten van HanielOnline.nl is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 
Contactgegevens HanielOnline.nl
E-mail:                info@hanielonline.nl
Telefoon:        0575-511860
Adres:                Stationsplein 31, 7201MG, Zutphen